22/06/2021

Filmsheets

เว็บรีวิวหนัง

There Will Be Blood คือภาพยนตร์วิพากย์สังคมที่รุนแรง และเห็นแก่ตัวมากๆ เรื่องทุนนิยมไม่ขอเถียง (เพราะเห็นด้วย) แต่ประเด็นศาสนาคาทอลิก vs โปรเตสแตนต์ (Anderson เป็น Catholic ปฏิเสธต่อต้านแนวคิดของ Protestant โดยสิ้นเชิง)

เป็นคู่มวยที่แบบว่า เลือดอาบน่วมท่วมเวทีก็ไม่มีฝ่ายไหนยกธงขาวยอมแพ้ หรือลงไปนอนรอกรรมการนับสิบ ต้องจนกว่าจะมีฝั่งไหน ‘ตายห่า’ หมดสิ้นลมหายใจกันไปข้างหนึ่ง การต่อสู้สังเวียนนี้ถึงได้พบจุดจบสิ้น

เพราะผมเป็นชาวพุทธ เลยไม่รับรู้ว่าความขัดแย้งระหว่างสองนิกาย คาทอลิก vs โปรเตสแตนต์ มันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรือ! ค้นหาข้อมูลดูก็เลยพอเข้าใจนิดหน่อย, ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant, Protest แปลว่า ประท้วง, คัดค้าน) เป็นขบวนการศาสนาเสรีนิยม ที่คัดค้านหลักความเชื่ออนุรักษ์นิยมและการปฏิบัติแบบโรมันคาทอลิก โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความรอด การทำให้ชอบธรรม และคริสตจักรวิทยา ไม่เคารพนับถือพระ บาทหลวง หรือสันตะปาปา มีเพียงนักเทศน์ผู้เผยแพร่แนวคิดคำสอนจากคัมภีร์ไบเบิ้ล ไม่จำเป็นต้องเข้าโบสถ์ฟังธรรม ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ปฏิบัติเห็นชอบ ศรัทธาเชื่อมั่นด้วยตัวของตนเอง

จิตนิยม/ความเชื่อทางศาสนา (นามธรรม) กับวัตถุนิยมเงินตรา (รูปธรรม) ถือเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่อยู่ขั้วฝั่งตรงข้ามกัน แต่ในทัศนะของผู้กำกับ Anderson สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ แทรกแนวคิดต่อต้านนิกายโปรเตสแตนต์ บอกว่าไม่แตกต่างอะไรกับพวกระบอบทุนนิยม สะท้อนความชั่วร้ายในโลกที่ผู้คนเต็มไปด้วยหลงใหลยึดติด (เงินทอง + คลั่งศาสนา) ราวกับพวกเสียสติแตกไร้สามัญสำนึก อนาคต หรือความสงบสุขสันติ พระเจ้าย่อมไม่มีวันให้การช่วยเหลือคนพรรค์นี้พาขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอน

นี่เป็นการแสดงโลกทัศนะของผู้กำกับที่รุนแรงสุดโต่ง บ้าเลือดมากๆ หาเรื่องขัดแย้งต่อยตีกับชาวโปรเตสแตนต์กว่า 900 ล้านคนในโลก (มีคนนับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 2.1 พันล้านคน ในปี 2017) กับคนชื่นชอบคงหลงใหลคลั่งไคล้ ใครต่อต้านย่อมปฏิเสธหัวชนฝารับไม่ได้อย่างแน่นอน